Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa icon

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa

Реклама:Pobierz 53.73 Kb.
NazwaElektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa
Data konwersji30.05.2013
Rozmiar53.73 Kb.
TypDokumentacja
źródło
1. /AME/Es2-AME-13a-II_Technika_opracowania_danych_pomiarowych.doc
2. /AME/Es2-AME-14a-II_Elektryczne metody i przyrzеdy pomiarowe.doc
3. /AME/Es2-AME-15a-II_Cyfrowe przetwarzanie sygnaИвw.doc
4. /AME/Es2-AME-16a-II_Miernictwo materiaИowe.doc
5. /AME/Es2-AME-17a-II_Komputerowe systemy automatyki i pomiarвw.doc
6. /AME/Es2-AME-18a-II_Analogowe uklady elekroniczne.doc
7. /AME/Es2-AME-19a-II_Technologia aparatury pomiarowej.doc
8. /AME/Es2-AME-20a-II_Akustyka i systemy audio.doc
9. /AME/Es2-AME-21a-III_Elektryczne_pomiary_dokИadne.doc
10. /AME/Es2-AME-22a-III_AKREDYTACJA LABORATORIрW.doc
11. /AME/Es2-AME-23a-III_Programowanie_przyrzеdвw_mikroprocesorowych.doc
12. /AME/Es2-AME-24a-III_Oprogramowanie systemвw pomiarowych.doc
13. /AME/Es2-AME-25a-III_Cyfrowe ukИady programowalne.doc
14. /AME/Es2-AME-26a-III_Wybrane zagadnienia dynamiki i identyfikacji.doc
15. /AME/Es2-AME-27a-III_Uruchamianie przyrzеdвw mikroprocesorowych.doc
16. /AME/Es2-AME-28a-III_Sensoryka.doc
17. /AME/Es2-AME-29a-III_BASICS OF MEASUREMENT DATA ANALYSIS.doc
18. /EE/Es2-EE-13b-II-PrzesyИ i rozdziaИ en el.doc
19. /EE/Es2-EE-14b-II-EAZ.doc
20. /EE/Es2-EE-15b-II-Laboratorium EAZ.doc
21. /EE/Es2-EE-16b-II-CAZ.doc
22. /EE/Es2-EE-17b-II-TiUDwEE.doc
23. /EE/Es2-EE-18b-II-Technika izolacyjna w elektroenergetyce.doc
24. /EE/Es2-EE-19b-III-Gospodarka.doc
25. /EE/Es2-EE-20b-II-ZiOWE.doc
26. /EE/Es2-EE-21b-II-Projekt spec _EE_EAS.doc
27. /EE/Es2-EE-22b-III-Sieci teletransmisyjne.doc
28. /EE/Es2-EE-23b-III-Pomiary i diagnostyka.doc
29. /EE/Es2-EE-24b-III-Informatyka w EE.doc
30. /EE/Es2-EE-25b-III-Zastosowanie komputerвw w obl inѕ.doc
31. /EE/Es2-EE-26b-III-TWP.doc
32. /EE/Es2-EE-27b-III-Proj i bud linii i stacji.doc
33. /EE/Es2-EE-28b-III-Instalacje.doc
34. /EE/Es2-EE-29b-III-Planowanie rozwoju.doc
35. /Es2-01-II_j_obcy.doc
36. /Es2-01-I_j_obcy.doc
37. /Es2-02-I-Energetyka rynkowa.doc
38. /Es2-02-III_SYSTEMY ZARZдDZANIA JAKOЧCIд W PRODUKCJI I BADANIACH.doc
39. /Es2-03-I_WMMS.doc
40. /Es2-05-I_Wybrane_Dzialy_Elektrotechniki_Teoretycznej.doc
41. /Es2-06-I Dynamika_ ukИadвw_napedowych.doc
42. /Es2-07-I_Miernictwo_wielkoШci_nieelektrycznych.doc
43. /Es2-08-I_ZakИвcenia w ukИadach ee.doc
44. /Es2-09-I_Metody_Numeryczne_w_Technice.doc
45. /Es2-10-I_ElektrodynamikaTechniczna.doc
46. /Es2-11-III-Seminarium dyplomowe.doc
47. /Es2-12-III-Praca dyplomowa.doc
48. /PUE/Es2-PUE-13c-II_Przeksztaltniki_energoelektroniczne.doc
49. /PUE/Es2-PUE-14c-II Przeksztaltniki energoelektroniczne_projekt.doc
50. /PUE/Es2-PUE-15c-II_Sterowanie_ napйdвw_ przeksztaИtnikowych.doc
51. /PUE/Es2-PUE-16c-II_Sterowanie_napйdвw_przeksztaИtnikowych_laboratorium.doc
52. /PUE/Es2-PUE-17c-II_Met sztucznej_inteligencji_w_uk_adach_ sterowania.doc
53. /PUE/Es2-PUE-18c-II_Projektowanie_ukladow_mikroprocesorowych.doc
54. /PUE/Es2-PUE-19c-II_Sterowanie i nawigacja_robotow_mobilnych.doc
55. /PUE/Es2-PUE-19c-II_Sterowanie i nawigacja_robotфw_mobilnych.doc
56. /PUE/Es2-PUE-20c-II_Programowanie_Sterownikow_Przemys_owych.doc
57. /PUE/Es2-PUE-20c-II_Programowanie_Sterownikow_Przemyslowych.doc
58. /PUE/Es2-PUE-20c-II_Programowanie_Sterownikфw_Przemys_owych.doc
59. /PUE/Es2-PUE-21c-II_Mikroprocesory_w_ukladach_sterowania.doc
60. /PUE/Es2-PUE-22c-II_Komputerowo_wspomagane_projektowanie_w_energoelektronice.doc
61. /PUE/Es2-PUE-23c-II_Urzadzenia_elektrotermiczne.doc
62. /PUE/Es2-PUE-23c-II_Urzеdzenia_elektrotermiczne.doc
63. /PUE/Es2-PUE-24c-II_Modelowanie_ukИadвw_energoelektronicznych_i_elektromechanicznych.doc
64. /PUE/Es2-PUE-25c-III_Wybrane dzialy z przeksztaltnikow energoelektronicznych.doc
65. /PUE/Es2-PUE-26c-III_Grzejnictwo_elektryczne.doc
66. /PUE/Es2-PUE-27c-III_Technika_przekszt. w.cz.doc
67. /PUE/Es2-PUE-28c-III_DynamikaMaszynElektrycznych.doc
68. /PUE/Es2-PUE-29c-III_Niekonwencjonalne_лrвdИa_energii-wybrane zagadnienia.doc
69. /PUE/Es2-PUE-30c-III_JakoШЖ_energii_elektrycznej.doc
70. /PUE/Es2-PUE-31c-III_Analogowe_i_cyfr_elementy_i_uklady_ster_w_energo.doc
71. /SEPT/Es2-SEPT-13d-II-Algorytmy ukИadвw ster masz elektr.doc
72. /SEPT/Es2-SEPT-14d-II_DynamikaUkladowElektromechanicznych.doc
73. /SEPT/Es2-SEPT-15d-II-Elektromechaniczne elementy wykonawcze.doc
74. /SEPT/Es2-SEPT-16d-II_Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn.doc
75. /SEPT/Es2-SEPT-17d-II_Napйd i sterowanie.doc
76. /SEPT/Es2-SEPT-18d-II_Samochody elektryczne i hybrydowe.docx
77. /SEPT/Es2-SEPT-19d-II-Systemy elektroniki samochodowej.doc
78. /SEPT/Es2-SEPT-20d-II-Diagnostyka w pojazdach.doc
79. /SEPT/Es2-SEPT-21d-II-Grafika 3D w projektowaniu.doc
80. /SEPT/Es2-SEPT-22d-II_Obserwatory zmiennych stanu.doc
81. /SEPT/Es2-SEPT-23d-II-Podstawy trakcji elektrycznej.doc
82. /SEPT/Es2-SEPT-24d-II-Sieci neuronowe i logika rozmyta w sys elektromech.doc
83. /SEPT/Es2-SEPT-25d-II_Sterowniki_Programowalne.doc
84. /SEPT/Es2-SEPT-26d-II_Zab_masz_el_i_tr.doc
85. /SEPT/Es2-SEPT-27d-II-Zagadnienia cieplne i mechaniczne w masz.el..doc
86. /SEPT/Es2-SEPT-28d-III-Analogowe i cyfrowe podzespoИy reg masz elektr.doc
87. /SEPT/Es2-SEPT-29d-III_Diagnostyka_maszyn_elektrycznych.doc
88. /SEPT/Es2-SEPT-30d-III-Elektryczne pojazdy szynowe.doc
89. /SEPT/Es2-SEPT-31d-III_MetodaElementowSkonczonych.doc
90. /SEPT/Es2-SEPT-32d-III Procesory sygnaИowe w ukИadach sterowania.doc
91. /SEPT/Es2-SEPT-33d-III-Systemy CAD w ukИ ster.doc
92. /SEPT/Es2-SEPT-34d-III_UkИady_energoelektroniczne_urzеdzeф_transportowych.doc
93. /SyMe/Es2-SYME-28e-III Introduction to Mechatronics.doc
94. /SyMe/Es2-SyMe-13e-II Analiza_Aktuatorвw.doc
95. /SyMe/Es2-SyMe-14e-II_Robotyka_Niekonwencjonalna.docx
96. /SyMe/Es2-SyMe-15e-II Pneumatyczne i Hydrauliczne Systemy Mechatroniczne.doc
97. /SyMe/Es2-SyMe-16e-II_PrzetwarzanieiWizualizacjaDanychPomiarowych.doc
98. /SyMe/Es2-SyMe-17e-II_Systemy_Mikroelektromechaniczne.doc
99. /SyMe/Es2-SyMe-18e-II MateriaИySMART.doc
100. /SyMe/Es2-SyMe-19e-II Techniki Laserowe w Mechatronice.doc
101. /SyMe/Es2-SyMe-20e-II Nowoczesne materiaИy i technologie w mechatronice.doc
102. /SyMe/Es2-SyMe-21e-II-Technika swiatlowodowa i optosensoryka.doc
103. /SyMe/Es2-SyMe-22e-III_Szybkie_Prototypowanie.doc
104. /SyMe/Es2-SyMe-23e-III Systemy lewitacyjne.doc
105. /SyMe/Es2-SyMe-24e-III_ Napйdy liniowe i wyrzutnie elektromagnetyczne.doc
106. /SyMe/Es2-SyMe-25e-III_Niekonwencjonalne_лrвdИa_energii-wybrane zagadnienia.doc
107. /SyMe/Es2-SyMe-26e-III Fundamen_Electromag.doc
108. /SyMe/Es2-SyMe-27e-III Electromech_Devices.doc
Technika Opracowania Danych Pomiarowych
Elektryczne metody i przyrządy pomiarowe
Cyfrowe Przetwarzanie sygnałów
Miernictwo materiałowe
Komputerowe systemy automatyki i pomiarów
Analogowe układy elektroniczne
Z1-pu7 wydanie n1 Strona z karta przedmiotu
Akustyka i systemy audio
Elektryczne pomiary dokładne
Akredytacja laboratoriów
Programowanie przyrządów mikroprocesorowych
Oprogramowanie systemów pomiarowych
Z1-pu7 wydanie n1 Strona z karta przedmiotu
Z1-pu7 wydanie n1 Strona z karta przedmiotu
Uruchamianie przyrządów mikroprocesorowych
Z1-pu7 wydanie n1 Strona z karta przedmiotu
Z1-pu7 wydanie n1 Strona z karta przedmiotu
Przesył i rozdział energii elektrycznej
Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa
Laboratorium automatki elektroenergetycznej
Cyfrowa automatyka zabezpieczeniowa
Technika I układy decyzyjne w elektroenergetyce
Technika Izolacyjna w elektroenergetyce
Gospodarka elektroenergetyczna
Zarządzanie i organizacja w elektroenergetyce
Projekt specjalnościowy dla ee/eas
Sieci teletransmisyjne I internet w elektroenergetyce
Pomiary i diagnostyka w elektroenergetyce
Informatyka w elektroenergetyce
Zastosowanie komputerów w obliczeniach inżynierskich w energetyce
 Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego
ProJektowanie i budowa stacji i linii elektroenergetycznych
Instalacje elektryczne
Planowanie rozwoju sieci lektroenergetycznej
Język obcy
Język obcy
Energetyka rynkowa
SystemY zarządzania jakością w produkcji i badaniach
Wybrane metody matematyki stosowanej
Wybrane działy elektrotechniki teoretycznej
Dynamika układów napędowych
Z1-pu7 wydanie n1 Strona z karta przedmiotu
Zakłócenia w układach elektroenergatycznych w tym 1 h w języku angielskim
Metody numeryczne w technice
Elektrodynamika Techniczna
Seminarium dyplomowe
Paca dyplomowa
Przekształtniki energoelektroniczne
Przekształtniki energoelektroniczne projekt
Sterowanie napęDÓw przekształtnikowych
Sterowanie napędów przekształtnikowych laboratorium
Metody sztucznej inteligencji w układach sterowania
Projektowanie ukłADÓw mikroprocesorowych
Sterowanie I nawigacja robotów mobilnych
Sterowanie I nawigacja robotów mobilnych
Programowanie sterowników przemysłowych
Programowanie sterowników przemysłowych
Programowanie sterowników przemysłowych
Mikroprocesory w układach sterowania
Komputerowo wspomagane projektowanie w energoelektronice
Urządzenia elektrotermiczne
Urządzenia elektrotermiczne
Modelowanie ukłADÓw energoelektronicznych I elektromechanicznych
Wybrane działy z przekształtników energoelektronicznych
Grzjnictwo elektryczne
Technika przekształcania wysokoczęstotliwościowego
Dynamika maszyn elektrycznych
Niekonwencjonalne źRÓDŁa energii wybrane zagadnienia
Jakość energii elektrycznej
Analogowe I cyfrowe elementy I układy sterowania w energoelektronice
Algorytmy układów
Dynamika układów elektromechanicznych
Elektromechaniczne elementy wykonawcze
Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn elektrycznych
Napęd i sterowanie urządzeń transportowych
Karta przedmiotu
Systemy elektroniki samochodowej
Diagnostyka w pojazdach
Grafika 3d w projektowaniu
Obserwatory zmiennych stanu układów dynamicznych
Podstawy trakcji elektrycznej
Sieci neuronowe i logika rozmyta w systemach elektromechanicznych
Sterowniki programowalne
Zabezpieczenia maszyn elektrycznych I transformatoróW
Zagadnienia cieplne i mechaniczne w maszynach elektrycznych
Analogowe i cyfrowe podzespoły układów regulacji maszyn elektrycznych
Diagnostyka maszyn elektrycznych i układów napędowych
Elektryczne pojazdy szynowe
Metoda elementów skończonych w obliczeniach polowych
Procesory Sygnałowe w układach sterowania
S ystemy cad w układach sterowania
Układy energoelektroniczne urządzeń transportowych
 Kod przedmiotu: Es2-SyMe-28e-iii
Analiza aktuatorów w ujęciu polowym
Karta przedmiotu
Pneumatyczne i Hydrauliczne Systemy Mechatroniczne
Przetwarzanie i wizualizaca danych pomiarowych
Systemy mikroelektromechaniczne
Materiały smart
Techniki laserowe w mechatronice
Nowoczesne materiały I technologie w mechatronice
Technika światłowodowa i optosensoryka
Szybkie prototypowanie systemów mechatronicznych
Systemy lewitacyjne
Napędy liniowe i wyrzutnie elektromagnetczne
Niekonwencjonalne źRÓDŁa energii wybrane zagadnienia
Fundamentals of electromagnetism
Electromechanical devices
Strona z
(pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU


 Nazwa przedmiotu:
ELEKTROENERGETYCZNA AUTOMATYKA ZABEZPIECZENIOWA


 Kod przedmiotu:
Es2-EE-14b-II

 Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013

 Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

 Forma studiów: studia stacjonarne

 Kierunek studiów: Elektrotechnika (RE)

 Profil studiów: ogólnoakademicki

 Specjalność: ELEKTROENERGETYKA

 Semestr: II

 Jednostka prowadząca przedmiot:
Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów

 Prowadzący przedmiot: dr hab. inż. Adrian Halinka, prof. Pol. Śl.

 Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty specjalnościowe

 Status przedmiotu: obowiązkowy

 Język prowadzenia zajęć: polski

 Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: maszyny elektryczne, elektroenergetyka, zakłócenia w układach elektroenergetycznych, podstawy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Student rozpoczynający zajęcia powinien posiadać kompetencje w zakresie wiedzy i umiejętności charakterystyki podstawowych zakłóceń występujących w pracy systemu elektroenergetycznego lub jego elementów, które muszą być objęte działaniem automatyki zabezpieczeniowej, znajomości cech i rozumienia zasadności stosowania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w systemie elektroenergetycznym, istoty funkcjonalności głównych kryteriów zabezpieczeniowych oraz oceny skuteczności ich działania w odniesieniu do pracy systemu elektroenergetycznego, realizacji analogowego oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów pomiarowych dla celów realizacji funkcji pomiarowych, zabezpieczeniowych, sterujących i regulacyjnych.

 Cel przedmiotu: celem przedmiotu jest nabycie odpowiednich kompetencji w zakresie: przyporządkowani odpowiednich kryteriów zabezpieczeniowych różnym obiektom i układom elektroenergetycznym, określenia metod identyfikacji stanów awaryjnych w pracy składników pierwotnych SEE, umiejętności doboru progów rozruchowych kryteriów decyzyjnych automatyki zabezpieczeniowej, oceny czynników fałszujących dane wejściowe w procesie zabezpieczania obiektów elektroenergetycznych, minimalizacji błędów informacyjnych zawartych w przekłamanych danych pomiarowych, określenia specyficznych wymogów automatyki zabezpieczeniowej dla źródeł generacji rozproszonej, linii elektroenergetycznych o intensyfikowanej zdolności przesyłanej mocy.

 Efekty kształcenia:

Nr

Opis efektu kształcenia

Metoda sprawdzenia efektu kształcenia

Forma prowadzenia zajęć

Odniesienie do efektów dla kierunku studiów

1

Student potrafi scharakteryzować podstawowe kryteria zabezpieczeniowe dedykowane różnorodnym obiektom elektroenergetycznym.

Egzamin – pytania sprawdzające

wykład

K_W08+

K_W10++

2

Student potrafi skorelować charakter występującego zakłócenia w pracy SEE z koniecznym zestawem danych wejściowych (przede wszystkim pomiarowych) i miejscem ich pozyskania potrzebnym do jego identyfikacji przez zabezpieczenia automatyki elektroenergetycznej.

Egzamin – pytania sprawdzające

wykład

K_W08++

K_W09++

K_U13+

3

Student zna i potrafi sparametryzować poszczególne kryteria zabezpieczeniowe w zakresie określenia progowych wartości wielkości rozruchowych jak i konieczności zastosowania technik adaptacyjnych.

Egzamin – pytania sprawdzające

wykład

K_W04+

K_W09++

K_U09+

K_U13+

4

Student zna potencjalne czynniki fałszujące dokładność wyznaczanych wielkości kryterialnych ich genezę oraz sposoby minimalizacji.

Egzamin – pytania sprawdzające, seminarium - dyskusja

Wykład, seminarium

K_W03+

K_U01+

K_U12++

5

Student posiada umiejętności analiz porównawczych funkcjonalności działania danych kryteriów zabezpieczeniowych przyporządkowanych różnym obiektom energetycznym, określaniu ich cech wspólnych oraz rozłącznych.

Egzamin – pytania sprawdzające, seminarium - dyskusja

Wykład, seminarium

K_U01+

K_U12++

K_U13+

6

Student potrafi adaptować znane kryteria decyzyjne (funkcje zabezpieczeniowe) do specyficznych warunków pracy chronionych obiektów, np. dla jednostek generacji wiatrowej, linii elektroenergetycznych z przewodami niskozwisowymi, ma zdolność szacowania warunków granicznych skutecznego działania tych kryteriów i zakresu ich stosowania.

Egzamin – pytania sprawdzające, seminarium - dyskusja

Wykład, seminarium

K_W04+

K_U01+

K_U09+

K_U10+

K_U13+

7

Student rozumie potrzebę stosowania struktur automatyki elektroenergetycznej w procesie ciągłego dostarczania energii elektrycznej odbiorcom z uwzględnieniem wymogów jakościowych. Rozumie potrzebę stosowania odnawialnych źródeł energii i wyzwań które one nakładają na skuteczność działania automatyki elektroenergetycznej.

Egzamin – pytania sprawdzające, seminarium - dyskusja

Wykład, seminarium

K_U01+

K_U09+

 Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin)
Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium
30e


15

 Treści kształcenia: (oddzielnie dla każdej z form zajęć dydaktycznych W./Ćw./L./P./Sem.)

Wykład

Struktury elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej dedykowane obiektom i układom elektroenergetycznych:

 • Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa transformatorów i autotransformatorów. Zabezpieczenia nadprądowe. Zabezpieczenie podimpedancyjne transformatorów. Zabezpieczenia różnicowoprądowe wzdłużne transformatorów energetycznych. Dobór parametrów i kształtowanie charakterystyk rozruchowych zabezpieczeń różnicowoprądowych transformatorów. Zabezpieczenie gazowo-przepływowe. Zabezpieczenie od przeciążeń cieplnych.

 • Automatyka zabezpieczeniowa linii elektroenergetycznych. Zabezpieczenia nadprądowe zależne i niezależne czasowo. Zabezpieczenie zerowoprądowe kierunkowe. Zabezpieczenia odległościowe : bezłączowe, wykorzystujące łącza telekomunikacyjne. Czynniki fałszujące pomiar impedancji. Zabezpieczenia porównawcze – prądowe wzdłużne i fazowe. Zabezpieczenie linii od przeciążeń cieplnych.

 • Automatyka zabezpieczeniowa generatorów synchronicznych. Zabezpieczenie od zwarć doziemnych w uzwojeniu stojana generatorów pracujących bezpośrednio na szyny zbiorcze i pracujących w układach blokowych. Zabezpieczenie różnicowoprądowe. Zabezpieczenie nadprądowe z blokadą napięciową jednostek wytwórczych małej mocy. Zabezpieczenie impedancyjne. Zabezpieczenie od zwarć zwojowych w uzwojeniu stojana. Zabezpieczenie od zwarć w obwodzie wzbudzenia i w wirniku generatora synchronicznego. Zabezpieczenie nadnapięciowe. Zabezpieczenie od obniżenia lub utraty wzbudzenia. Zabezpieczenie od asymetrii prądowej. Zabezpieczenie od przeciążeń cieplnych. Zabezpieczenia częstotliwościowe.

 • Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa bloków generator-transformator. Zabezpieczenia różnicowoprądowe bloków energetycznych. Zabezpieczenia impedancyjne bloków. Zabezpieczenie od poślizgu biegunów (kołysań mocy). Zabezpieczenie od przewzbudzenia generatora. Zabezpieczenie od przypadkowego przyłączenia turbozespołu do systemu elektroenergetycznego.

 • Zabezpieczenia szyn zbiorczych. Zabezpieczenia różnicowoprądowe szyn zbiorczych: małoimpedancyjne i wielkoimpedancyjne. Dwukryterialne zabezpieczenia szyn zbiorczych : prądowe i fazowe. Zabezpieczenia prądowe szyn zbiorczych sieci rozdzielczych ŚN. Efekt nasycania przetworników pomiarowych (prądowych) na poprawność działania zabezpieczeń szyn zbiorczych. Metody minimalizacji błędów decyzyjnych zabezpieczenia wskutek nasycenia indukcyjnych przekładników prądowych.

Seminarium

Sposoby identyfikacji sygnałów odkształconych wskutek nasycenia przetworników pomiarowych. Kształtowanie charakterystyk pomiarowych komparatorów amplitudy i fazy. Wyzwalacze prądowe pierwotne. Bezpieczniki mocy nisko i wysokonapięciowe - budowa, podstawowe cechy i zakres zastosowań. Realizacja sprzętowa analogowych zabezpieczeń różnicowo prądowych transformatorów mocy. Zabezpieczenia różnicowo prądowe stabilizowane o cechach adaptacyjnych. Analiza porównawcza realizacji kryterium porównawczo prądowego dla analogowych zabezpieczeń transformatorów mocy i generatorów. Kołysania mocy w systemie elektroenergetycznym i metody ich eliminacji. Systemowa automatyka przeciwkołysaniowa a zabezpieczenia od poślizgu biegunów generatorów synchronicznych. Zabezpieczenia układów generacji rozproszonej przyłączonych do sieci wysokiego napięcia (sieci przesyłowych 110 kV). Zabezpieczenia kogeneracyjnych układów wytwórczych. Zabezpieczenia układów generacji rozproszonej przyłączonych do sieci średniego napięcia. Warunki współpracy zabezpieczeń odległościowych linii elektroenergetycznych z przewodami wysokotemperaturowymi (niskozwisowymi) oraz w warunkach tzw. obciążalności dynamicznej przewodów.

 Egzamin: TAK

 Literatura podstawowa:

 1. Winkler W., Wiszniewski A. : Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych, WNT Warszawa 2004.

 2. Żydanowicz J. : Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, t. 1 Podstawy zabezpieczeń elektroenergetycznych, WNT, Warszawa 1979.

 3. Żydanowicz J. : Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, t. 2 Automatyka eliminacyjna, WNT, Warszawa 1985.

 4. Praca zbiorowa pod redakcją W. Winklera: Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa w przykładach i zadaniach. Tom 1. Zakłócenia w pracy systemu elektroenergetycznego i jego elementów. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.

 5. Schau H., Halinka A., Winkler W.: Elektrische Schutzeinrichtungen in Industrienetzen und – anlagen. Grundlagen und Anwendungen, ISBN 978-3-8101-0255-3, Hüthig & Pflaum Verlag, München/Heidelberg, 2008.

 6. Wiszniewski A.: Przekładniki w elektroenergetyce, WNT, Warszawa 1982.

 7. Kremens Z., Sobierajski M.: Analiza systemów elektroenergetycznych. WNT, 1996.

 8. Kacejko P., Machowski J.: Zwarcia w systemach elektroenergetycznych, WNT 2002.

 Literatura uzupełniająca:

 1. Ziegler G.: Numerical Differential Protection. Principles and Applications. Publicis Corporate Publishing, Erlangen, 2005.

 2. Ziegler G.: Numerical Distance Protection. Principles and Applications. Publicis MCD, Erlangen, 1999.

 3. A. Halinka, M. Szewczyk: Distance Protections in the Power System Lines with Connected Wind Farms, Chapter in the book “From Turbine to Wind Farms - Technical Requirements and Spin-Off Products”, Edited by Gesche Krause, ISBN 978-953-307-237-1, InTech, April 2011, 218 pages

 4. Dawid Z, i inni: Laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Skrypt uczelniany nr 2184, Gliwice 1999.

 5. Borkiewicz K.: Automatyka zabezpieczeniowa, regulacyjna i łączeniowa w systemie elektroenergetycznym, Zakład Informatyki, Automatyki i Doskonalenia Zawodowego „ZIAD”, Bielsko-Biała 1998.    

 Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia

Lp.

Forma zajęć

Liczba godzin
kontaktowych / pracy studenta

1.

Wykład

30 h / 45 h - w tym studia literaturowe uzupełniające i rozszerzające treści przedstawione na wykładach (15 h), przygotowanie do wykładów i egzaminu (27 h), udział w egzaminie (3h)

2.

Ćwiczenia

/

3.

Laboratorium

/

4.

Projekt

/

5.

Seminarium

15h / 30 h - w tym zebranie i studia literaturowe pozwalające na przygotowanie, opracowanie i wygłoszenie wykładu seminaryjnego (15 h), uzupełnienie i pogłębienie wiedzy w zakresie wygłoszonego referatu w celu podjęcia dyskusji po jego wygłoszeniu (5 h) przygotowanie merytoryczne do pozostałych spotkań seminaryjnych (10 h)

6.

Inne

/
Suma godzin:

45 /75

 Suma wszystkich godzin:

120

 Liczba punktów ECTS:

4

 Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego:

2

 Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty):

0

 Uwagi: w ramach zajęć seminaryjnych z przedmiotu treść wygłoszonych referatów powinny bazować również na opracowaniach obcojęzycznych w szczególności w języku angielskim lub niemieckim. Charakteryzowany przedmiot jest kontynuacją przedmiotu Podstawy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej realizowanego w ramach stacjonarnych studiów I stopnia.Zatwierdzono:


………………………….…. …………………………………………………....

(data i podpis prowadzącego) (data i podpis Dyrektora Instytutu/Kierownika Katedry/
Dyrektora Kolegium Języków Obcych/Kierownika lub
Dyrektora Jednostki Międzywydziałowej)

Z1-PU7

Wydanie N1

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie
Реклама:

Powiązany:

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa iconDokumentacja
1. /Tom 7_Branѕa elektroenergetyczna/CzйШЖ opisowa/Branѕa elektroenergetyczna_Opis techniczny.pdf

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa iconZasady wyboru specjalności na kierunku automatyka i robotyka

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa iconHarmonogram ćwiczeń w Laboratorium Automatyka i Regulacja automatyczna

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa iconHarmonogram ćwiczeń w Laboratorium Automatyka i Regulacja automatyczna

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa iconZAŁĄcznik nr 2-4 do siwz charakterystyka elektroenergetyczna punktu poboru 1

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa iconZAŁĄcznik nr 2-3 do siwz charakterystyka elektroenergetyczna punktu poboru 1

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa iconAutomatyka I robotyka str.1, Gliwice 2011 (trzy linie odstępu) tytuł referatu

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa iconCharakterystyka elektroenergetyczna punktu poboru 2 do, którego należy dostarczyć energię elektryczną

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa iconCharakterystyka elektroenergetyczna punktu poboru 1 do którego należy dostarczyć energię elektryczną

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa iconCharakterystyka elektroenergetyczna punktu poboru 1 do którego należy dostarczyć energię elektryczną

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa iconCharakterystyka elektroenergetyczna punktu poboru do którego należy dostarczyć energię elektryczną

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©zap.okuladocs.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja