Ewidencja planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych na terenie miasta białegostoku po 1 stycznia 1995 R. (stan na 11. 01. 2013 r.) icon

Ewidencja planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych na terenie miasta białegostoku po 1 stycznia 1995 R. (stan na 11. 01. 2013 r.)

Реклама:Pobierz 319.5 Kb.
NazwaEwidencja planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych na terenie miasta białegostoku po 1 stycznia 1995 R. (stan na 11. 01. 2013 r.)
strona2/4
Data konwersji19.05.2013
Rozmiar319.5 Kb.
TypDokumentacja
źródło
1   2   3   4

31

zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku i miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej części osiedla Ścianka – Bażantarnia w Białymstoku (rejon ul. Łodzińskiego)

Nr XX/258/99 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 listopada 1999 r.

Dz. Urz. W. P. Nr 45, poz. 703

z 30.12.99 r.

14.01.2000 r.
u. Nr LXII/769/06 z dnia 23 października 2006 r. (Dz. Urz. W.P. Nr 278, poz.2779 z 23.11.06 r.)

uchylona w całości- nie obowiązuje od 24.12.06 r.

32

zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego części osiedli Jaroszówka i Bagnówka w Białymstoku (rejon ul. Uśmiechu)

Nr XX/259/99 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 listopada 1999 r.

Dz. Urz. W. P. Nr 45, poz. 704

z 30.12.99 r.

14.01.2000 r.


33

zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego części osiedla Fasty – Bacieczki (Fasty Południe) w Białymstoku i miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku (rejon ulicy Tkackiej)

Nr XXI/273/99 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 grudnia 1999 r.

Dz. Urz. W. P. z 2000 r. Nr 1, poz. 2 z 10.01.00 r.

25.01.00 r.


34

zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku (rejon ul. J. K. Branickiego) i miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Białegostoku (rejon ul. Elektrycznej)

^ Nr XXVI/316/2000

Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 kwietnia

2000 r.

Dz. Urz. W. P. Nr 15, poz. 160

z 26.05.00 r.

10.06.00 r.
W części uchylony u. Nr LII/661/10 z dnia 22 lutego 2010 r. (Dz. Urz. W.P. Nr 50, poz. 865 z 17.03.10 r.)

na fragmencie (b) –obowiązuje plan poz.72 ; uchylony w części planem poz. 91

35

zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Białegostoku (rejon ulicy Włókienniczej)

^ Nr XXIX/361/2000

Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 czerwca

2000 r.

Dz. Urz. W. P. Nr 20, poz. 254

z 17.07.00 r.

01.08.00 r.
u. Nr LXII/764/06 z dnia 23 października 2006 r. (Dz. Urz. W.P. Nr 285, poz. 2811 z 01.12.06 r.)

uchylona w całości – nie obowiązuje od 01.01.07 r.

36

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno- usługowych części osiedla Przemysłowa w Białymstoku

Nr XXXI/403/2000 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 września 2000 r.

Dz. Urz. W. P.

Nr 27, poz. 404

z 30.10.00 r.

14.11.00 r.
u. Nr XXXIII/400/08 z 27.10.08r.

( Dz. Urz. W.P. Nr 282 poz. 2816 z dnia 19.11.08r.);

Nr LI/653/10

z dnia 21 stycznia 2010 (Dz. Urz. W.P. Nr 23, poz. 436

z 16.02.10 r.)

Uchylony w całości - planem –poz. 87 (fragment nie obowiązuje od 20.12.08 r.) i poz. 90 (nie obowiązuje od 19.03.10 r.)

37

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku (rejon ul. 27 Lipca)

Nr XLI/531/2001

Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 czerwca

2001 r.

Dz. Urz. W. P. Nr 26, poz. 435 z 27.07.01 r.

11.08.01 r.


38

zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Białegostoku (centrum).

Nr XLVII/613/2001 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 grudnia 2001 r.

Dz. Urz. W. P. Nr 68, poz. 2022

z 29.12.01 r.

13.01.02 r.


39

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku

Nr XLVII/614/2001 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 grudnia 2001r.

Dz. Urz. W. P. Nr 68 , poz. 2023

z 29.12.01 r.

13.01.02 r.
Nr VI/37/11

z dnia 17 stycznia 2011 r. (Dz. Urz. W.P. Nr 62, poz. 724 za 03.03.11 r.)

uchylona w całości - nie obowiązuje- od 03.04.11 r.

40

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bagnówka (rejon ul. Żyznej i Trawiastej) w Białymstoku

Nr LII/675/2002 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 kwietnia 2002r.

Dz. Urz. W. P. Nr 19, poz. 490

z 31.05.02 r.

15.06.02 r.


41

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku (rejon ul. Jagienki)

Nr LIII/692/2002 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 maja 2002 r.

Dz. Urz. W. P. Nr 23 , poz. 589

z 21.06.02 r.

06 07 .02 r.


42

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Pieczurki w Białymstoku (rejon ul. Włościańskiej)

Nr LVI/699/2002 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 czerwca 2002 r.

Dz. Urz. W. P. Nr 34, poz. 836

z 26.07.02 r.

10.08.02 r.


43

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum Białegostoku w rejonie ulic Legionowej, Waszyngtona i Żelaznej

Nr LV/712/2002 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 sierpnia 2002r.

Dz. Urz. W. P. Nr 47, poz.1057

z 23.09.02 r.

08.10.02 r.
W części uchylony u. Nr XXXII/347/04 z dnia 29 listopada 2004r. (Dz. Urz. W.P. Nr 199, poz. 2773 z 18.12.04 r.); uch. Nr VII/53/11

z dnia 28 lutego 2011 r.( Dz. Urz. W.P. Nr 84 , poz. 960 z 23.03.11 r. )

uchylony w części objętej planem –poz. 53 i 98

44

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w Białymstoku (rejon ul. Nowosielskiej)

Nr LV/713/2002 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 sierpnia 2002r.

Dz. Urz. W. P. Nr 47, poz.1058

z 23.09.02 r.

08.10.02 r.


45

zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Białegostoku (centrum- rejon ul. Młynowej).

Nr IV/22/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 stycznia 2003 r.

Dz. Urz. W. P. Nr 21, poz. 537

z 03.03.03 r.

18.03.03 r.


46

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ulicy Bogusławskiego i Karłowicza)

Nr VIII/61/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 kwietnia 2003 r.

Dz. Urz. W. P. Nr 51, poz. 1078

z 26.05.03 r.

10.06.03 r.


47

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Marczuk w Białymstoku (rejon ul. M. Dąbrowskiej)

Nr XIV/131/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 października

2003 r.

Dz. Urz. W. P. Nr 117, poz. 2166

z 14.11.03 r.

29.11.03 r.


48

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku (rejon ulicy Wiejskiej i Świerkowej)

Nr XV/150/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 listopada 2003 r.

Dz. Urz. W. P. Nr 121, poz. 2234

z 03.12.03 r.

18.12.03 r.


49

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Przemysłowa w Białymstoku (rejon ul. Stawowej)

Nr XVIII/175/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 stycznia 2004 r.

Dz. Urz. W. P. Nr 13, poz.279

z 05.02.04 r.

20.02.04 r.


50

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku

(rejon ul. Raginisa i Boruty)

Nr XXIX/274/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r.

Dz. Urz. W.P. Nr 135, poz.1822 z 14.09.04 r.

15.10.04 r.


51

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Słoneczny Stok w Białymstoku (rejon ul. W. Witosa)

Nr XXIX/276/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r.

Dz. Urz. W.P. Nr 135, poz.1823 z 14.09.04 r.

15.10.04 r.


52

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Piłsudskiego, Poleskiej i Włókienniczej w Białymstoku

Nr XXXII/346/04 z dnia 29 listopada 2004r.

Dz. Urz. W.P. Nr 199, poz. 2772 z 18.12.04 r.

18.01.05 r.
W części uchylony Nr XIII/114/11

z dnia 20 czerwca 2011 r.( Dz. Urz. W.P. Nr 183, poz. 2207z 12.07.11 r.)

Uchylony w części objętej planem –poz. 104

53

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Legionowej w Białymstoku

Nr XXXII/347/04 z dnia 29 listopada 2004r.

Dz. Urz. W.P. Nr 199, poz. 2773 z 18.12.04 r.

18.01.05 r.
uch. Nr VII/53/11

z dnia 28 lutego 2011 r.( Dz. Urz. W.P. Nr 84 , poz. 960 z 23.03.11 r..

uchylony w całości – nie obowiązuje od 23.04.11 r.

54

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki 2 w Białymstoku

Nr XXXII/348/04 z dnia 29 listopada 2004r.

Dz. Urz. W.P. Nr 199, poz. 2774 z 18.12.04 r.

18.01.05 r.


55

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Pieczurki w Białymstoku (rejon ul. Św. Józefa)

Nr XXXV/403/05 z dnia 24 stycznia 2005r.

Dz. Urz. W.P. Nr 48, poz.650 z 01.03.05 r.

01.04.05 r.;

Zm. obowiązuje od 24.12.07 r.

Zm. po rozstrzygnięciu -dot. stawki % - u. Nr XVIII/189/07 z dn. 29.10.07 r.

(Dz. Urz. W.P Nr 253, poz. 2646 z dn. 23.11.07 r.)56

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (rejon Trasy Kopernikowskiej)

Nr XLV/521/05 z dnia 25 lipca 2005 r.

Dz. Urz. W.P. Nr 191, poz.2175

z 24.08.05 r.

24.09.05 r.
W części uchylony u. Nr LII/661/10 z dnia 22 lutego 2010 r. (Dz. Urz. W.P. Nr 50, poz. 865 z 17.03.10 r.)

Uchylony w części objętej planem –poz. 91

57

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedli Sienkiewicza i Bojary w Białymstoku (w rejonie ulic: Jurowieckiej, Warszawskiej, Ogrodowej Nowogródzkiej)

Nr XLV/523/05 z dnia 25 lipca 2005 r.

Dz. Urz. W.P. Nr 191, poz.2176 z 24.08.05 r.

18.01.05 r.

u. Nr XXVIII/316/08 z dn. 26.05.08 r. (Dz. Urz. W.P Nr153, poz. 1488)58

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Boh. Monte Cassino, Dąbrowskiego i Krakowskiej w Białymstoku

Nr XLVI/526/05 z dnia 29 sierpnia 2005 r.

Dz. Urz. W.P. Nr 209, poz.2381 z 27.09.05 r.

28.10.05 r.;

zm. obowiązuje od 17.05.10 r.

u. Nr LIII/680/10 z dn. 22.02.10 r. (Dz. Urz. W.P Nr 71, poz. 1090 z dnia 16.04.10 r.)

W części uchylony Nr XIII/114/11

z dnia 20 czerwca 2011 r.( Dz. Urz. W.P. Nr 183, poz. 2207z 12.07.11 r.)

Uchylony w części objętej planem –poz. 104

59

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Zawad i części osiedla Dziesięciny w Białymstoku (os. Dziesięciny)

Nr XLVII/553/05 z dnia 26 września 2005 r.

Dz. Urz. W.P. Nr 230, poz.2572 z 07.11.05 r.

08.12.05 r.; zm. obowiązuje od 29.12.11 r.

u. Nr XVII/150/11z dn. 24.10.11 r.( Dz. Urz. W.P Nr 286, poz. 3512 z 28.11.2011 r.)60

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kawaleryjskie w Białymstoku (rejon ulic: Krętej, Pułaskiego, i Horodniańskiej)

Nr XLVII/554/05 z dnia 26 września 2005 r.

Dz. Urz. W.P. Nr 227, poz.2538 z 27.10.05 r.

11.11.05 r.


61

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (rejon ul. A. Mickiewicza)

Nr L/581/05 z dnia 28 listopada 2005 r.

Dz. Urz. W.P. Nr 275, poz.3238 z 31.12.05 r.

31.01.06 r.

Dot. stawki % - u. Nr XVIII/190/07 z dn. 29.10.07 r.

(Dz. Urz. W.P z 2007 r. Nr 253, poz. 2647)

u. Nr XXIX/331/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. W.P. Nr 159, poz.1550 z 08.07.08r.)

uchylony w całości – nie obowiązuje od 08.08.08. r.

62

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Przydworcowe (rejon ulic Kard. St. Wyszyńskiego i Mazowieckiej) w Białymstoku

Nr LIV/649/06 z dnia 27 lutego 2006r.

Dz. Urz. W.P. Nr 94, poz. 927 z 04.04.06 r.

05.05.06 r.
W części uchylony u. Nr XI/81/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. W.P. Nr 146, poz.1682 z 20.05.11r.)

Uchylony w części objętej planem –poz. 101

63

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku

Nr LVII/675/06 z dnia 29 maja 2006 r.

Dz. Urz. W.P. Nr 178, poz.1660 z 01.07.06 r.

01.08.06 r.

Zm. obowiązuje od 19.06.08 r.)

zm. (po rozstrzygnięciu )u. Nr XXVII/309/08 z dn. 21.04.08 r. (Dz. Urz. W.P z 2008 r. Nr 114, poz. 1180 z 19.05.08 r.)

W części uchylony u. Nr LIV/711/10

z dnia 26 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. W.P. z 2010 r. Nr 102, poz. 1501 z 19.05.10 r.

Uchylony w części objętej planem –poz. 92

64

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w Białymstoku (rejon ulicy Elewatorskiej)

Nr LVIII/684/06 z dnia 26 czerwca 2006 r.

Dz. Urz. W.P. Nr 197, poz.1916 z 04.08.06 r.

04.09.06 r., na terenach po rozstrzygnięciu - od 16.07.10 r.

zm. z 2012 r. – od 26.10.12 r.

zm. (po rozstrzygnięciu) u. Nr LVI/725/10 z dnia 31.05.10 r. (Dz. Urz. W. P. z 2010 r. Nr 135, poz. 1801 z dnia 15.06.10r.); zm. u. Nr XXXII/351 z 24.09.12 r. (Dz. Urz. W. P. poz. 2939 z dnia 11.10.12r.);65

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Stawów Dojlidzkich z terenami przyległymi w Białymstoku

Nr LX/719/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r.

Dz. Urz. W.P. Nr 241, poz.2354 z 05.10.06 r.

05.11.06 r.; zm.

od 27.07.11 r.

U. Nr XIII/115/11 z dnia 20.06.2011 r.( Dz. Urz. W.P. Nr 183, poz. 2208 z 12.07.11r.)
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody na fragment planu

66

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Białostoczek w Białymstoku (rejon ul. Radzymińskiej i Sokólskiej)

Nr LXI/747/06 z dnia 25 września 2006 r.

Dz. Urz. W.P. Nr 259, poz.2570 z 31.10.06 r.

31.11.06 r. , na terenach po rozstrzygnięciu - od 27.11.10 r.

zm. (po rozstrzygnięciu) u. Nr LVIII/770/10 z dnia 13.09.10 r. (Dz. Urz. W. P. Nr 264, poz. 3261 z dnia 27.10.10r.)67

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (rejon Al. I. J. Paderewskiego)

Nr LXI/748/06 z dnia 25 września 2006 r.

Dz. Urz. W.P. Nr 259, poz.2571 z 31.10.06 r.

31.11.06 r.


68

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulic: K. Pułaskiego i Transportowej)

Nr LXI/749/06 z dnia 25 września 2006 r.

Dz. Urz. W.P. Nr 255, poz.2536 z 25.10.06 r.

25.11.06 r.


69

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej i H. Kołłątaja)

Nr LXI/751/06 z dnia 25 września 2006 r.

Dz. Urz. W.P. Nr 259, poz.2571 z 31.10.06 r.

31.11.06 r.rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody na fragment planu i odnośnie. stawki 0%

70

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedli Sienkiewicza i Bojary w Białymstoku (rejon ulic Jurowieckiej, Sienkiewicza, Warszawskiej, Pałacowej, Al. J. Piłsudskiego i Fabrycznej)

Nr LXII/763/06 z dnia 23 października 2006 r.

Dz. Urz. W.P. Nr 279, poz.2788 z 24.11.06 r.

25.12.06 r.


71

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Sienkiewicza w Białymstoku (rejon ulic Jurowieckiej, Fabrycznej, Al. J. Piłsudskiego, Włókienniczej i Poleskiej)

Nr LXII/764/06 z dnia 23 października 2006 r.

Dz. Urz. W.P. Nr 285, poz. 2811 z 01.12.06 r.

01.01.07 r.rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody na fragment planu

72

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej (odcinek od ul. Piastowskiej do ul. Ciołkowskiego) w Białymstoku

Nr LXII/766/06 z dnia 23 października 2006 r.

Dz. Urz. W.P. Nr 275, poz.2762 z 21.11.06 r.

22.12.06 r.
W części uchylony u. Nr VII/54/11

z dnia 28 lutego 2011 r. (Dz. Urz. W.P Nr 84 , poz. 961 z 23.03.11 r.)
1   2   3   4

Реклама:

Powiązany:

Ewidencja planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych na terenie miasta białegostoku po 1 stycznia 1995 R. (stan na 11. 01. 2013 r.) iconZagospodarowania przestrzennego

Ewidencja planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych na terenie miasta białegostoku po 1 stycznia 1995 R. (stan na 11. 01. 2013 r.) iconUstawa z dnia 29 czerwca 1995 r o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439) art. 47-49

Ewidencja planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych na terenie miasta białegostoku po 1 stycznia 1995 R. (stan na 11. 01. 2013 r.) iconRaport z konsultacji społecznych planów działania na rok 2013 w województwie opolskim

Ewidencja planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych na terenie miasta białegostoku po 1 stycznia 1995 R. (stan na 11. 01. 2013 r.) iconWniosek o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku

Ewidencja planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych na terenie miasta białegostoku po 1 stycznia 1995 R. (stan na 11. 01. 2013 r.) iconWniosek o przyznanie patronatu honorowego Prezydenta Miasta Białegostoku

Ewidencja planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych na terenie miasta białegostoku po 1 stycznia 1995 R. (stan na 11. 01. 2013 r.) iconDo Zarządzenia Nr 256/10 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 grudnia 2010 r

Ewidencja planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych na terenie miasta białegostoku po 1 stycznia 1995 R. (stan na 11. 01. 2013 r.) iconZarządzenie nr 5 / 2013 z dnia 22 stycznia 2013 r w sprawie ustalenia terminów i zasad rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014

Ewidencja planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych na terenie miasta białegostoku po 1 stycznia 1995 R. (stan na 11. 01. 2013 r.) iconProjekt:„Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap ii”

Ewidencja planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych na terenie miasta białegostoku po 1 stycznia 1995 R. (stan na 11. 01. 2013 r.) iconProjekt:„Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap ii”

Ewidencja planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych na terenie miasta białegostoku po 1 stycznia 1995 R. (stan na 11. 01. 2013 r.) iconRaport ze „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2011-2020” za rok 2012

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©zap.okuladocs.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja