Sprawozdanie dyrektora szkoły do icon

Sprawozdanie dyrektora szkoły do

Реклама:Pobierz 46.82 Kb.
NazwaSprawozdanie dyrektora szkoły do
Data konwersji09.07.2013
Rozmiar46.82 Kb.
TypDokumentacja
źródło

SPR.PZ.DYR.

Adnotacje
SZKOLNY PLAC ZABAW


Sprawozdanie dyrektora szkoły do …………………………………………

(organ prowadzący szkołę1)
……………………………………………

(pieczęć szkoły)
.....…………………………………………….

(numer sprawozdania)……………………………………………….

(data wpływu sprawozdania do organu prowadzącego szkołę)


SPRAWOZDANIE


……………………………………………………………………..

(nazwa szkoły)


z wykorzystania wsparcia finansowego w roku …….. na


  • utworzenie szkolnego placu zabaw

  • modernizację szkolnego placu zabaw

  • zwrot kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw

  • zwrot kosztów modernizacji szkolnego placu zabaw


składane w ramach rządowego programu – „Radosna szkoła”

^ CZĘŚĆ I – DANE DOTYCZĄCE SZKOŁY

1

Pełna nazwa szkoły
2

Adres do korespondencji

^ Ulica, numer:

Kod pocztowy, miejscowość:

Województwo:

3

Telefon
4

Fax
5

Osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących sprawozdania

^ Imię i nazwisko:

Tel. kontaktowy:

E-mail:

6

Obszar wiejski2*

TAK NIE

7

Liczba uczniów w klasach I-III
8

Liczba dzieci sześcioletnich w klasach pierwszych^ CZĘŚĆ II – ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWE

Lp.

Elementy szkolnego placu zabaw3

Numer faktury

Koszt w zł

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


A

Razem koszt realizacji szkolnego placu zabaw
B

Kwota przyznanego wsparcia finansowego na utworzenie szkolnego placu zabaw / modernizacja szkolnego placu zabaw / zwrot kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw / zwrot kosztów modernizacji szkolnego placu zabaw*
C

Kwota wykorzystanego wsparcia finansowego
D

Procent wykorzystanego wsparcia finansowego (C/B)

%4
^ CZĘŚC III – OPIS REALIZACJI ZADANIA
UWAGI

………………………………..

Miejsce i data………………………………..

Podpis dyrektora szkoły i pieczęć imienna
^ INFORMACJE ORGANU PROWADZĄCEGO

Rodzaj zadania

Całkowity koszt w zł

Przyznana kwota wsparcia finansowego z programu rządowego

„Radosna Szkoła”

Kwota wykorzystanego wsparcia finansowego

Wysokość finansowego wkładu własnego w zł5

utworzenie szkolnego placu zabaw / modernizacja szkolnego placu zabaw / zwrot kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw / zwrot kosztów modernizacji szkolnego placu zabaw*

^ Rzeczowy wkład własny


Akceptacja sprawozdania przez organ prowadzący

………………………………..

Miejsce i data………………………………..

Podpis i pieczęć imienna
1 Sprawozdanie jest przekazywane do organu prowadzącego szkołę, a następnie za jego pośrednictwem – do właściwego organu.

2 Przez obszary wiejskie należy rozumieć tereny położone poza granicami administracyjnymi miast oraz miasta liczące poniżej 5 tys. mieszkańców.

3 W razie potrzeby proszę dodać dodatkowe wiersze.

4 Proszę zaokrąglić do pełnych liczb.

5 Zgodnie z § 3 ust. 3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915 z późn. zm.) wsparcia finansowego na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu finansowego w wysokości co najmniej 50 % kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw.

* niewłaściwe skreślić
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie
Реклама:

Powiązany:

Sprawozdanie dyrektora szkoły do iconZ posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej

Sprawozdanie dyrektora szkoły do iconZ-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny księgowy z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa dyrektor

Sprawozdanie dyrektora szkoły do iconK o m u n I k a t w dniu 5 czerwca 2012 na terenie naszej szkoły obchodzony będzie dzień szkoły bez przemocy

Sprawozdanie dyrektora szkoły do iconDeklaracja polityki jakości dyrektora imp

Sprawozdanie dyrektora szkoły do iconZałącznik do zarządzenia Dyrektora zsz nr 4 w Opolu

Sprawozdanie dyrektora szkoły do iconZałącznik nr 1 do zarządzenia nr k-021-61/12 Dyrektora rops w Krakowie

Sprawozdanie dyrektora szkoły do iconZałącznik nr 1 do zarządzenia nr k-021-61/12 Dyrektora rops w Krakowie

Sprawozdanie dyrektora szkoły do iconNazwa szkoły: (typ szkoły wraz z patronem)

Sprawozdanie dyrektora szkoły do iconVii turniej „Street Soccera” o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 2

Sprawozdanie dyrektora szkoły do iconSupraski festiwal XIII bieg Narciarski o Puchar Dyrektora zss w Supraślu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©zap.okuladocs.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja