Programu \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" icon

Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Реклама:Pobierz 6.17 Kb.
NazwaProgramu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Data konwersji28.06.2013
Rozmiar6.17 Kb.
TypProgram
źródło


PROGRAM POMOCY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy w formie posiłku, w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.


Formy pomocy w zakresie dożywiania:

  1. Pomoc w postaci bezpłatnego posiłku jest przyznawana, jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza 684 zł na osobę (jest to 150 % kryterium dochodowego wg art. 8 ustawy o pomocy społecznej).Przykład:

Gdy dochód dla trzyosobowej rodziny (3 x 684 zł) wynosi do 2052 zł - możliwe dofinansowanie ze strony MOPS na poziomie 100 % ceny posiłku


  1. Rodziny, których dochód mieści się między 684 zł a 912 zł na osobę mogą uzyskać dofinansowanie do posiłku dziecka. W tym wypadku rodzice ponoszą 25% kosztu posiłku.


Przykład:

Gdy dochód dla trzyosobowej rodziny (3 x 912 zł) wynosi do 2736 zł (przekracza 2052 zł) - możliwe jest dofinansowanie ze strony MOPS na poziomie 75 % ceny posiłku. Gdy cena obiadu 8 zł dofinansowanie wyniesie 6 zł.  1. Ponadto przygotowana została zmiana do ww. uchwała, w której zaproponowano dodatkowo zapisy mówiący o wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków (poprzez MOPS) na poziomie 25 % ceny obiadu (pozostałe 75 % pokrywa rodzic/opiekun prawny) w przypadku gdy dochód na jednego członka rodziny wynosi ponad 200 % (od 1.10.2012 r. – 912 zł) a nie będzie przekraczał 250 % (od 01.10.2012 r. – 1140 zł) kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Przykład:

Gdy dochód na trzyosobowej rodziny (3 x 1140 zł) wyniesie do 3420 zł (przekroczy 2736 zł) możliwe dofinansowanie ze strony MOPS na poziomie 25 % ceny posiłku. Gdy cena obiadu będzie 8 zł, dofinansowanie wyniesie 2 zł.


W celu uzyskania pomocy, rodzice zgłaszają się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Pracownik socjalny przyjmuje zgłoszenie i umawia się na wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest wyłącznie z wnioskodawcą. Dochód ustalany jest na podstawie zaświadczeń potwierdzających wysokość dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc lub oświadczenia złożonego przez wnioskodawcę. Po przeprowadzeniu wywiadu, wydawana jest pisemna decyzja administracyjna przyznająca (bądź odmawiająca) pomoc w formie posiłku w szkole. Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie
Реклама:

Powiązany:

Programu \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" iconFiszka ma pomóc przybliżyć nam Państwa pomysł na projekt w celu dostosowania go do odpowiedniego programu i zaplanowania działań. Prosimy o wypełnienie jej i

Programu \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" iconWzór Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Programu \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" iconFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Programu \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" iconDostawa tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013”

Programu \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" iconDostawa tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013”

Programu \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" iconDostawa tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013”

Programu \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" iconDostawa tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013”

Programu \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" iconProgramu aktywny samorząd moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Programu \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" iconProgramu "jakośĆ roku" z przyjemnością informuję, że po analizie nadesłanych przez Państwa dokumentów aplikacyjnych, podjęto decyzję

Programu \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" iconInformacje, które pomogą nam bliżej poznać Państwa Firmę. Czym się zajmuje? Od jak dawna działa? Jaki jest zakres terytorialny Państwa działalności?

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©zap.okuladocs.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja