Jugend trägt Gedichte vor“ regulamin konkursu icon

Jugend trägt Gedichte vor“ regulamin konkursu

Реклама:Pobierz 13.03 Kb.
NazwaJugend trägt Gedichte vor“ regulamin konkursu
Data konwersji30.06.2013
Rozmiar13.03 Kb.
TypDokumentacja
źródło

Konkurs Recytatorski w języku niemieckim

„Młodzież recytuje poezję”

Jugend trägt Gedichte vor“


REGULAMIN KONKURSU


 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VI), uczniowie klas I-III mogą brać udział wyłącznie w eliminacjach szkolnych i gminnych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zostaje rozpisany w następujących kategoriach:

A -szkoły podstawowe, B - gimnazja, C - szkoły ponadgimnazjalne


 1. Każdy z uczestników konkursu przygotowuje do recytacji dwa utwory poetyckie w języku niemieckim (nie będące przekładami na j. niemiecki z innych języków).

Pomoc stanowić mogą przygotowane przez organizatora Kompendium- zbiory z ubiegłych lat wierszy dostępne na stronie: www.tskn.vdg.pl, zakładka konkursy.

Jeżeli uczeń recytować będzie utwór prezentowany przez siebie w poprzednich edycjach konkursu zostanie zdyskwalifikowany.


 1. * Uczestnicy eliminacji rejonowych obowiązkowo prezentują dwa utwory, natomiast uczestnicy FINAŁU Konkursu Recytatorskiego prezentują tylko jeden wiersz, wybrany wcześniej przez Organizatora Konkursu.
 1. Organizatorzy przewidują dodatkowe nagrody za ciekawe interpretacje tekstów tematycznie związanych ze Śląskiem.
 1. Przy ocenie będą brane pod uwagę: wymowa, intonacja, dobór repertuaru (ze szczególnym uwzględnieniem wieku recytatora) oraz ogólne wrażenie artystyczne. Organizatorzy zwracają uwagę, że recytacja polega na pracy słowem a nie gestem, natomiast ubiór recytatora stanowi jedynie tło jego wypowiedzi artystycznej (nie powinien być przebraniem, nie powinien również skupiać na sobie uwagi widza) zalecamy skromny strój.
 1. Terminarz konkursu:

- Eliminacje szczebla podstawowego (szkolne) – luty / marzec 2013

- Eliminacje gminne – do 26 kwietnia 2013 (jest to termin dostarczenia protokołu do biura TSKN w Opolu)

- Eliminacje rejonowe:

 • 06.05.2013 – Cisek

 • 09.05.2013 - Prószków

 • 14.05.203 – Olesno

 • 16.05.2013 – Łubniany

 • 23.05.2013 - Ujazd

 • 24.05.2013 - Biała

- Finał – 04.06.2013 Prószków

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i terminu przeprowadzenia eliminacji rejonowych oraz finału zostaną podane na naszej stronie internetowej www.tskn.vdg.pl. Zmiana miejsca przybycia na przesłuchania szczebla rejonowego będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszej pisemnej zgodzie organizatora konkursu.


 1. Zasady przeprowadzania eliminacji i powoływania jury:

- Eliminacje szczebla szkolnego zostaną przeprowadzone na terenie placówek oświatowych, kulturalnych bądź przez koła TSKN na Śląsku Opolskim; jury powołuje szef instytucji podejmującej się przeprowadzenia tych eliminacji.

- Eliminacje gminne zostaną przeprowadzone w placówce wytypowanej przez Prezydenta Miasta, Burmistrza bądź Wójta, który również powołuje jury tego etapu.

- Eliminacje rejonowe - jury powołuje organizator

- Finał – jury powołuje organizator

 1. Zasady kwalifikowania do kolejnych etapów konkursu:

- Eliminacje szczebla szkolnego:

organizator eliminacji gminnych ustala ilość osób zakwalifikowanych do eliminacji gminnych

- Eliminacje gminne: do eliminacji rejonowych można zakwalifikować maksymalnie:

^ A - szkoły podstawowe 6 osób, B - gimnazja – 6 osób, C - szkoły średnie –6 osób.

- Eliminacje rejonowe: o ilości zakwalifikowanych do finału osób zadecyduje jury.


 1. Wypełnione protokoły z eliminacji gminnych wraz z wypełnionymi kartami recytatorów należy przesłać do 26 kwietnia 2013 (termin dostarczenia protokołu do biura TSKN w Opolu)

na adres:

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 OPOLE

z dopiskiem „Konkurs recytatorski” lub drogą mailową: projekty@tskn.vdg.pl.


 1. Uczestnicy i zwycięzcy konkursu na szczeblu rejonu i finału zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi oraz pamiątkowymi dyplomami.
 1. Informacji na temat szczegółów przeprowadzenia konkursu można zasięgnąć w biurze TSKN w Opolu, tel. (077) 4021076, (w godz.12.00-14.00), e-mail: projekty@tskn.vdg.pl.
 1. Regulamin konkursu, wzory protokołu eliminacji gminnych i kart recytatorów oraz kompendium –zbiór wierszy z ubiegłych lat dostępne są na stronie www.tskn.vdg.pl. (ZAKŁADKA KONKURSY).W przypadku jakichkolwiek zmian i pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy:

tel. (077) 4021076, projekty@tskn.vdg.plDodaj dokument na swoim blogu lub stronie
Реклама:

Powiązany:

Jugend trägt Gedichte vor“ regulamin konkursu iconRegulamin XLIII młodzieżowego konkursu filatelistycznego pt. „Światowe Dziedzictwo Kultury unesco” ( rok szkolny 2004/2005) Cele konkursu

Jugend trägt Gedichte vor“ regulamin konkursu iconRegulamin konkursu ortograficznego cel konkursu

Jugend trägt Gedichte vor“ regulamin konkursu iconRegulamin konkursu plastycznego „d o b r e r a d y ż Ó Ł w I a t e o d o r a”

Jugend trägt Gedichte vor“ regulamin konkursu iconRegulamin Konkursu na najlepszy: plakat

Jugend trägt Gedichte vor“ regulamin konkursu iconRegulamin Gminnego Konkursu Matematycznego

Jugend trägt Gedichte vor“ regulamin konkursu iconRegulamin konkursu na prezentację multimedialną

Jugend trägt Gedichte vor“ regulamin konkursu iconRegulamin konkursu „Jurajskie legendy”

Jugend trägt Gedichte vor“ regulamin konkursu iconRegulamin konkursu wiedzy o ochronie przeciwpożarowej

Jugend trägt Gedichte vor“ regulamin konkursu iconRegulamin konkursu na najlepszą prezentacje multimedialną

Jugend trägt Gedichte vor“ regulamin konkursu iconRegulamin międzyszkolnego konkursu na prezentację multimedialną

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©zap.okuladocs.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja